# پاسخ_به_شبهات

پاسخ به شبهات دولت نهم 3

با تشکر از سایت www.dolateyar.ir بازخوانی انتقادات اقتصادی از عملکرد دولت نهم: http://www.dolateyar.ir/view-111.html http://www.dolateyar.ir/view-50.html http://www.dolateyar.ir/view-152.html http://www.dolateyar.ir/view-25.html http://www.dolateyar.ir/view-27.html http://www.dolateyar.ir/view-192.html تورم چیست و دولت نهم برای مهار آن چه کرد؟ http://www.dolateyar.ir/view-115.html کارنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید