حافظیه

در روز بزرگداشت حافظ، در حافظیه شیراز رئیس جمهور گفت: اندیشه حافظ از آنجا که الهی است، فراتر از زمان و مکان و فراتر از رنگ و نژاد و قوم و قبیله با دل‌های همه انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کند.
تاریخ ما سرشار از بروز و ظهور انسان‌های بزرگ، عالمان فرهیخته و اندیشمندان سترگی است که افق نگاه خود را از مرز قوم و قبیله، جغرافیا و نژاد به دوردست بشریت دوخته‌اند.
ما امروز برای صیانت از فرهنگ خود و برای معرفی خود به جهان نیازمند شناخت و بزرگداشت و معرفی حافظ به نسل‌ها و عصرها هستیم.
علت جهانگیر بودن آوازه حافظ را باید در نوع نگاه او به انسان و جهان و رابطه دلدادگی حافظ به یگانه حقیقت هستی و انسان کامل جستجو کرد.
حافظ یک هدیه الهی برای بشریت است
 و او در مورد انسان کامل به‌جایی می‌رسد که کتابش در خانه ایرانیان در کنار کتاب خدا حرمت پیدا می‌کند.

 حافظ دنیا را برای انسان مانند یک قفس می‌شناخت و حیف می‌دانست انسان در این قفس اسیر باشد.

حافظ معتقد است که خلق عالم براساس عشق و محبت است و همه عالم از عشق آغاز شده است.

کسی که تجلی خاص خدا را می‌بیند، یعنی همه عالم را در جلوه انسان کامل و هرچه می‌بیند کمال و زیبایی است، به حقیقت عالم دسترسی پیدا می‌کند و همه چیز در نظر او زیبا می‌شود.

هرکس که به رخ امام نگاه کند، آنچه می‌بیند زیبایی، زیبایی و زیبایی است.

 باید به‌دنبال پیر مراد و انسان کامل حرکت کرد تا به‌جایی رسید و اگر ارادتی نشان دادیم به‌حتم دستگیری می‌شویم.

 من از همه ادیبان، عالمان و حافظ دوستان استدعا دارم تا یک‌بار دیگر از این منظر به دیوان حافظ مراجعه کنند چراکه می‌بینیم از اول تا آخر در تمام غزل‌های او شور دلدادگی به انسان کامل موج می‌زند و همه حرف‌هایش دعوت انسانها به شناخت انسان کامل است. 
 
 هرگاه با حافظ خلوت می‌کنیم، روح و جان ما به‌سمت امام و انسان کامل به پرواز در می‌آید.
/ 1 نظر / 15 بازدید
عاشق

دوباره دلم عطر دریا گرفت به روی لبم عشق او جا گرفت نژادش همه احمدی ...حیدری به خلق خوشش ملک دلها گرفت