اعتدال موجب هجوم

به یاد او که...

باید خواند و تاریخ را به یاد آورد در آن عدالتی که علی (ع) در پی اجرای آن بود و مخالفت هایی که به شکل جنگ در آمد و صفین شد و نهروان و ...

باید قوانین خداوند را دید که در برابر هر دعوتی به حق عده ای قرار می گیرند که عدالت را بر نمی تابند و این به علت دوری شان از احکام خداوندی و خودخواهی ست

اگر امروز احمدی نژاد از جانب چپ و -عده ای کثیری از- راست مورد هجوم قرار می گیرد چرایی آن را باید در چپ . راست بودن آنان و دوری از صراط مستقیم و خط اعتدالی جستجو کرد که خداوند "قسط" خواندش و علی (ع) در حدیثی میانه روی را بهترین روش در همه امور

اگر می بینیم در برابر تمجیدش از یک فیلم (به رنگ ارغوان) قد علم می کنند، برای عدم برخوردش با ناهنجاری های پوششی او را توبیخ می کنند، در سیاست های فرهنگی او را لیبرال می نامند (جناح راست)

و از آن طرف (چپ) دعای ابتدای سخنانش را بی جا می دانند، او را متحجر می شمارند و سیاست هایش را ناشی از خشکه دینی گرایی..

بیندیشید که چطور این نقیضین با هم در کسی جمع می شود..!؟

جز این که او بر راه مستقیم باشد و شماتت کنندگان یا به دوری از متن دین گرفتار و یا در دام کج فهمی آن

/ 1 نظر / 18 بازدید
سید مهدی

سلام دست مریزاد مطالبتون به دلم نشست و با افتخار لینکتون کردم اگه تونستین یه سر به وبلاگم زده و لینکم کنین یا علی فدایی سید علی