ندا آقا سلطان و مروه الشربینی

به یاد او که...

دو حادثه که قلب هر انسان را به درد می آورد، از ناخوبی دنیایی که در آن هستیم به تنگ می آییم و بدترین آرزوها را برای عاملان آن روانه می کنیم.

ندا آقا سلطان؛ دختری بی گناه. حقیقت ماجرا هنوز کاملاً روشن نیست اما چنان چه این عمل به دست نیروهای انصار یا لباس شخصی هایی که معلوم نیست از کجا آب می خورند صورت گرفته باشد بایستی به شدت با آن ها برخورد شود. من می گویم و بر سر این ایستاده ام  که نیروهای با منبع نامشخص جز ضربه برای نظام و باعث شدن راه فرار برای عدم پاسخگویی چیزی نیستند. عدم تعلق رسمی آن ها به دسته ای خاص باعث می شود همه از اقدامات آن ها دوری بجویند و در نهایت مسئول قتل وضرب و شتم بیگناهان مشخص نیست (و البته بر خداوند که پوشیده نیست). بسیاری از این ها کسانی بودند که در کنار عده ای اوباش که لباس مردم می پوشیدند شیشه ها را بشکنند و مردم را، بی توجه به درگیر بودن یا نبودنشان در اغتشاش کتک بزنند. درد باتوم را از کسانی که خورده اند باید پرسید... و ضربه به سر و ... این ها از کجا می آید؟ به نظرم حتی رهبر بایستی در برابر اقدامات این گروه خشن نافهم موضع گیری کنند. از طرفی نباید اقدامات بسیاری از افراد پلیس ایران که فرزند همین مردم عادی هستند را نادیده گرفت و تلاش آن ها را در تامین نظم جامعه با حقایق تلخ لباس شخصی ها مخلوط نمود. ندا آقا سلطان رفت و عاملان آن بایستی در قیامت پاسخگوی "بایّ ذنبٍ قُتِلَت" او باشند.

مروه الشربینی؛ زن تحصیل کرده مصری که در دادگاه آلمان با 18 ضربه چاقو به شهادت رسید خنجری بود بر جهان غرب تا معیاری شود برای درستی ادعاهایش در مورد حقوق بشر. چرا اظهار نظر در مورد او محدود شد؟ چرا آلمان که به این اندازه نسبت به مسائل یک کشور خارجی حساس است درکشور خود با چنین مساله ای مواجه می شود؟ چرا موتور سایت های جستجو در شبکه جهانی از اعلام نتایج درست در این زمینه بازداشته می شوند؟..

درگیری های روز های اخیردر فرانسه و زخمی و بازداشت شدن عده زیادی توسط پلیس این کشور نشان داد که این کشور و متحدان اروپائیش بیش از اینکه نگران وضع حقوق بشر در ایران باشند نگران نحوه ادامه رابطه خود با ایران به دلیل سرسختی احمدی نژاد بر مواضع حقوقی ایران است.

به نظرم تقدیر خداوند در همه حال بر افشای خیانت کاران، ظالمان و ریاکاران قرار گرفته و این چنین است که دست بسیاری با ادعاهای دروغ باز می شود تا در همین دنیا نیز به گوشه ای از نتیجه پلیدی های خود رسیده باشند.

/ 2 نظر / 16 بازدید
سعید

اظهارات مهدوی در مورد موسوی http://www1.farsnews.com/media.php?nn=8803190046 واقعا احمدی نژاد دروغگو هست ولی یه کیلیپم از آقای صادق ببینید بد نیست با هم میبینیم http://mazda3.persiangig.com/video/amar.rar